هر فـرزنـد، یک رویا و میلی شدید به تربیت یک انـسان است با تمام ویژگی های مثـبتی که در سـر داریم؛ از ویژگی های رفتاری مثل مهربان بودن و مسئولیت پذیر بودن گرفته تا ویژگی های شغلی و مهارتی مانند داشتن تخصص در یک شاخه ی علمی، هنری و یا ورزشی خاص به گونه ای که یکی از بهترین افراد در آن شاخه باشد.

بدون شک این رویاها دست یافتنی نیستند مگر از طریق آموزش های صحیحی که از سنین پایین، حتی از بدو تولد آغاز می شوند.

امروزه پیشرفت های حاصل شده در علوم روانشناختی تغییرات زیادی را در نگاه ما نسبت به امر آموزش ایجاد کرده است. در آموزش به سبک مدرن هر کودک دارای استعداد های بالقوه ای است که باید آنها را شناسایی کرد، پروراند و بعضاً اصلاح کرد. بنابراین هر کودک آموزش خاص خود را می خواهد و متفاوت با دیگری، تا رویاها جامه ی واقعیت بپوشند و نه خیال!

از جمله معیارهای مهم در شناخت عمیق تر استعدادهای کودکان، سنجش IQ(ضریب هوشی) و EQ(هوش هیجانی) می باشد. به ویژه بنابر عقیده بسیاری از پژوهشگران درک صحیح از هوش هیجانی از مهمترین عوامل ایجاد تغییرات در زندگی است به گونه ای که خانواده و معلم ها از طریق شناخت درست EQمی توانند مسیر را برای تعالی کودک هموار سازند.

حال با توجه به اهمیت این موضوع،از شما دعوت به عمل می آوریم در سنجش رایگان و مطابق استانداردهای جهانی و جلسه ی جامع تجزیه و تحلیل نتایج که به همت مجموعه ی آموزشـی جوانه ها در سطح منطقه 5آموزش و پرورش در حال اجراست، شرکت نمایید.

 

                  جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین زمان سنجش می توانید همه روزه از ساعت 14 الی 19 با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

44095819-44006480

(زمان برگزاری طرح سنجش تا تاریخ 1397/2/31 تمدید شد)