قرار گرفتن در بین 3 نفر برتر مسابقات کانگورو

قرار گرفتن دانش آموز مانی مسعود عزیز در بین 3 نفر برتر شهر تهران در مسابقات کانگورو 2018 

را به ایشان و خانواده محترم و همچنین اولیا دبستان پژوهش محور جوانه ها تبریک عرض می نماییم

#پژوهش_محور

قرار گرفتن دانش آموز مانی مسعود عزیز در بین 3 نفر برتر شهر تهران در مسابقات کانگورو 2018 (ریاضیات کانگورو)

را به ایشان و خانواده محترم و

همچنین اولیا دبستان پژوهش محور جوانه ها تبریک عرض می نماییم

#پژوهش_محور