کلاس ریاضیات کانگورو و تیز هوشان

کلاس ریاضیات کانگورو و تیزهوشان

برگزاری کلاس ریاضیات کانگورو و تیز هوشان

کلاس های آمادگی  برای آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای پایه ششم مطابق زمان بندی زیر برگزار خواهد شد
شروع کلاس ها:
روز پنجشنبه اول اسفند ماه ۹۸
پایان کلاس ها:
روز پنجشنبه 27 فروردین ماه ۹۹
روز و ساعت برگزاری کلاس ها:
پنجشنبه ها از ساعت 8:30 الی 11:15
مدرس:  آقای مجاور و خانم بلندی

کلاس های آمادگی مسابقات  کانگورو برای پایه های  سوم و  چهارم مطابق زمان بندی زیر برگزار خواهد شد.
شروع کلاس ها:
روز پنجشنبه اول اسفند ماه ۹۸
پایان کلاس ها:
روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۹
روز و ساعت برگزاری کلاس ها:
سه شنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۱۵
پنجشنبه ها از ساعت ۱۰الی ۱۱:۱۵
مدرس:  آقای مجاور

 ضمنا برای دانش آموزان پایه های اول و دوم 
دو جلسه کلاس حل نمونه سوالات مسابقات کانگورو در فروردین ماه ۹۹ برگزار خواهد شد، زمان دقیقا کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
اولیا گرامی و دانش آموزان متقاضی شرکت در کلاس ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  به دفتر دبستان مراجعه نمایند.

 

با تشکر روابط عمومی دبستان جوانه ها