موفقیت دانش آموزان در المپیاد ریاضی نوجوان

موفقیت دانش آموزان در المپیاد ریاضی نوجوان

موفقیت دانش آموزان در المپیاد ریاضی نوجوان

دانش آموزان عزیز

**  پارسا نجاتمند  **
** فربد توحیدی فر **
** امیرعلی عقیلی **

موفقیت شما در « المپیاد ریاضی نوجوان » را تبریک گفته و از خداوند منّان موفقیت های روزافزون شما عزیزان را خواستاریم.

   روابط عمومی دبستان جوانه ها