دبستان جوانه ها مقام نخست رقابت های دوکوکاپ 2018

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان جوانه ها در رقابت های رباتیک دوکوکاپ 2018

در پایان رقابت های دوکوکاپ 2018 دبستان جوانه ها با کسب 10% رتبه های نخست مربوط به لیگ های مختلف، پرافتخار ترین مدرسه حاضر در این دور از رقابت ها معرفی شد. علاوه بر مدال آوران اکثر دانش آموزان دبستان جوانه ها که به دور اصل رقابت ها را یافتند، جز ده نفر برتر مسابقات شناخته شدند. دانش آموزان افتخار آفرین و مقام های کسب شده عبارتند از:

مدال آوران دبستان جوانه ها در دوکوکاپ2018
ردیف نام و نام خانوادگی پایه رشته مقام
1 امیرحسین سرخیل سوم آتش نشان سوم
2 رهام حسینی پنجم جنگنده دوم
3 محمد پورکریم ششم فوتبالیست اول
4 ایلیا رضایی ششم فوتبالیست دوم
5 محمدحسین شاهروبندی ششم فوتبالیست سوم