درباره مسابقات نادکاپ

مسابقات ملی و آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ شریف) پرطرفدارترین مسابقات دانش آموزان کشور است، که توسط گروهی از مربیان فوق برنامه مدارس پیشرو در سراسر کشور طراحی شده است. حامیان این مسابقات نهادها و سازمانهایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، معاونت علمی ریاست جمهوری، بسیج دانش آموزی، شهرداری تهران و بوده اند.

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی (نادکاپ شریف) یکی از مهمترین مراحل در زنجیره مهارت خلاقیت است که با هدف ایجاد بروز فرصت خلاقیت در دانش آموزان با محوریت علوم نوین طراحی شده است. همچنین در سالهای گذشته نادکاپ در بخش رباتیک به عنوان مسابقات مقدماتی برای کسب سهمیه شرکت در مسابقات بین المللی دانشگاه ولنگونگ مطرح گردیده که این خود بیانگر اعتبار مسابقات است.

مراکز علمی و آکادمیک داخلی و خارجی معمولاً از برندگان مسابقات حمایت می کنند و جوایزی در قالب حمایت های مالی و معنوی به برندگان اهدا می کنند.

در این مسابقات که بعد از مراحل بازدید، کار سوق، کارگاه و دوره طراحی شده است بخش بسیار مهم از زنجیره مهارت خلاقیت به اتمام می‌رسد و دانش آموزان تمرین خود اتکایی و اعتماد به نفس و خلاقیت می کنند. در حقیقت طرح این مسابقه یک مسابقه کاملاً آموزشی و سرگرم کننده است و دانش آموزان فارغ از فضای رقابت جدی از این مسابقه لذت می برند. در این مسابقات برخلاف مسابقات قهرمانی و دانشجویی با توجه به طبع متفاوت دانش آموزان و سن آنان سعی می شود در اجراء به تمامی دانش آموزان چه برنده ها و چه بازنده ها به یک نسبت خوش بگذرد و در حقیقت سعی شده است این مسابقات تمرینی برای جشنواره های بزرگتر و مهمتر باشد. در این مسابقات که به صورت یک فستیوال علمی تفریحی و مطابق با سن دانش آموزان و طبع آنها به آن نگاه می شود، مقتضیات سنی دانش آموزان لحاظ می‌گردد.

 

مسابقات مخصوص یش دبستانی  :

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)

 

مسابقات مخصوص دوره اول ابتدایی

 

نجوم دوره اول ابتدایی

طراحی سه بعدی

چرتکه و محاسبات ذهنی

پارک نوری دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

فوتبال دوره اول ابتدایی

آتشنشان دوره اول ابتدایی

 

مسابقات مخصوص دوره دوم ابتدایی

 

گلایدر سازه دار دوره دوم ابتدایی

گلایدر بدون سازه دوره دوم ابتدایی

نجوم دوره دوم ابتدایی

نانو شیمی دوره دوم ابتدایی

طراحی سه بعدی

چرتکه و محاسبات ذهنی

ترابری استراتژیک دوره دوم ابتدایی

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی

حل ماز دوره دوم ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی

فوتبال دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی

جنگجوی دوره دوم ابتدایی