باتوجه به هاهنگی ها که صورت گرفته شده بود و با همکاری استاد محترم سرکار خانم سکندری تصمیم بر این شد که در هر پایه به صورت تخصصی با توانمندی های اولیه هنر نقاشی آشنا شوند

که در ادامه منتخبی از نمونه کار ها و فعالیت های انجام شده ملاحظه می فرمایید

آشنانی با رنگ های اصلی و فرعی

 

چهره شناسی

نقاشی روی سفال

نقاشی روی پارچه

آشنایی با بزرگان نقاشی ایران و جهان