سوابق تحصیلی

                        دیپلم 1359

                        فوق دیپلم 1368

                         لیسانس 1378

                         فوق لیسانس 1388

سوابق آموزشی

                      حق التدریسی در مقاطع (ابتدایی راهنمایی دبیرستان) مدارس 

                      دولتی

سوابق اجرایی

                      مسئولیت های اداری:

                         دبیرخانه ، آمار پیگیری ، پاسخگویی ، تحقیق در اداره

                         آموزش و پرورش

                         از سال 1369 تا به امروز مدیریت دبستان های اندیشه

                         منطقه 6 راهیان نور منطقه 5 و جوانه ها منطقه 5 و

                         دارای مجوز تاسیس مقاطع مختلف تحصیلی

                         مسئول محور مدارس غیردولتی از سال 91 لغایت 96

                         نماینده شورای موسسان منطقه 5

سوابق پژوهشی

مقالات:

         رهبری اثر بخش

         مشکلات فرا روی مدارس غیردولتی روزنامه همشهری فروردین 1385

         مدیریت فرایند مدار بهمن 1388

         بیایم با سرشماری نفوس و مسکن آشنا شویم

تحقیق و پژوهش:

         بهبود مستمر کیفیت راه های کنترل انضباطی سال 1384

         چگونه می توان روابط انسانی را با توجه به نقاط ضعف و قوت مدارس غیردولتی توسعه داد سال

         1390

         بهبود مستمر راه های کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی 1383

         بررسی و تاملی در اٌفت آموزشی بهار 1383

         چگونه توانستیم توقعات اولیاء را با امکانات مدرسه غیردولتی هماهنگ نماییم

عنوان پایان نامه

         بررسی رابطه موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان در تحصیل با میزان محبوبیت آن ها

         در بین همکلاسی هایشان (استاد راهنما دکتر فرجی 1388)

 

راه های ارتباطی

                       ایمیل

                               Abdolrezagholami1339@gmail.com