آقای مهرداد مجاور

کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف 

 

معلم راهنمای برگزیده در جشنواره جابربن حیان درسال 97-96

10 سال سابقه آموزش و برنامه ریزی و تالیف کتب تخصصی تیزهوشان