خانم مینا بلندی

کارشناس ریاضی  از دانشگاه  سراسری اصفهان

10 سال سابقه ی آموزش و برنامه ریزی تخصصی تیزهوشان