کارشناس ریاضی از دانشگاه اصفهان

10 سال سابقه ی آموزش و برنامه ریزی تخصصی تیزهوشان