*خانم مریم بروجردیان معلم پایه چهارم

 کارشناس آموزش ابتدایی

در سال های 91-90 معلم نمونه منطقه 5  

معلم برگزیده جشنواره الگوهای برترتدریس در سال های79 - 88 -90