شرکت دانش آموزان در جشنواره دستاوردهای دانش آموزی این سینا

شرکت دانش آموزان در جشنواره دستاوردهای دانش آموزی ابن سینا

چهارمین چشنواره دانش آموزی ابن سینا در روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه 98 با حضور بیش از 4000 دانش آموز در دانشگاه تهران برگزار شد.

6نفر از دانش آموزان کوشای دبستان جوانه ها در قالب گروه های 3 نفره در این جشنواره شرکت کردند ، نتایح این دوره از رقابت ها روزهای پایانی اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

مجموعه ی جوانه ها ، برای دانش آموزان عزیز " آریا ریاضتی ، علی مصطفایی ، سپهر کمایی ، پارسا خاتونی ، پارسا نجاتمندو بردیا سمیعی زاد" آرزوی موفقیت دارد.