موفیقت در چهارمین جشنواره دانش آموزی  ابن سینا

موفیقت دبستان جوانه ها در چهارمین دوره جشنواره علمی - دانش آموزی  ابن سینا 

موفیقت دبستان جوانه ها در چهارمین دوره جشنواره علمی - دانش آموزی  ابن سینا 

چهارمین دوره جشنواره علمی دانش آموزی ابن سینا در اردیبهشت ماه 1398 در محور اختراعات ، سمینار علمی ، المپیاد های علوم ، استارت آپ های دانش آموزی  برگزار گردید.

در این دوره مسابقات دو تیمم از دبستان جوانه هادر محور سمینار علمی شرکت کردند.

از بین این دو تیم ، یک تیم متشکل از آقایان سپهر کمایی ، پارسا خاتونی و پارسا نجاتمند با عنوان «قوانین بخش پذیری بر مبنای بخش پذیری بر عدد3 » در میان طرح های برگزیده این دوره از رقابت ها

قرار گرفتند.

شایان ذکر است تیم های برگزیده مجوز حضور در مسابقات علمی دانش آموزی بین المللی را در سال 2020-2019 در کشور های مختلف از جمله کره جنوبی و اسپانیا را دریافت کردند

گزارش تصویری