برگزاری امتحانات اسفندماه مخصوص پایه دوم پژوهش محور

برگزاری امتحان ماهانه اسفند ماه 96 پایه دوم سال تحصیلی 97-1396 دبستان پژوهش محور

برنامه آزمون ماه اسفند دبستان غیردولتی

پژوهش محور جوانه ها

پایه دوم

 

روز

 

تاریخ

آزمون

شنبه

 

12/12

علوم

یکشنبه

 

13/12

روان خوانی فارسی

دوشنبه

 

14/12

دیکته

سه شنبه

 

15/12

هدیه

چهارشنبه

 

16/12

قرآن

شنبه

 

19/12

ریاضی

یکشنبه

 

20/12

جمله سازی