موفقیت تیم های شرکت کننده در دبستان پژوهش محور جوانه ها

موفقیت تیم های شرکت کننده در
"طرح های #جابربن_حیان "

#دبستان_پژوهش _محور_جوانه_ها


موفقیت تیم های شرکت کننده در
"طرح های #جابربن_حیان " و راهیابی آنها به مرحله ی استانی را به دانش آموزان عزیزمان

گروه 1:
کسری یارمقدم 
محمد ماهان شاهوار 

گروه ٢:
ایلیا رضایی 
امیر حسین لطفی 
محمد ماهان اسماعیلی
تبریک می گوییم.

منتظر موفقیت های بیشترتان هستیم.