کادر غیردولتی جوانه ها

کادر مدرسه شما

کادر آموزشی  دبستان غیردولتی جوانه ها 
ردیف سمت نام و نام خانوادگی
1

مدیریت دبستان 

عبدالرضا غلامی  
2

 معاونت آموزشی

مینا بلندی
3

معاونت پرورشی

هدی دولتی
4

مسئول IT

رسول غلامی
5

مشاور

معصومه محمدبیگی
6

آموزگار پایه پیش دبستانی

 پریسا حسینی
7

آموزگار پایه اول

زهره توکلی
8

آموزگار پایه دوم

اعظم غلامی
9

آموزگار پایه سوم

سمیه ناصری
10

آموزگار پایه چهارم

مریم بروجردیان
11

آموزگار پایه پنجم

ملیحه تمیزی
12

آموزگار ریاضی پایه های پنجم و ششم

مهرداد مجاور
13

مسئول آموزش های نوین و مونته سوری

عفت نیکنام
14

رباتیک

مهدی شریفی منش
15

ورزش

 امیر شمسی