مناسبت ها

دبستان و پیش‌دبستان پسرانه جوانه ها

 

آموزش و پرورش هزاره ي سوّم فرارسيده است . از اين رو ضرورت توجه بيشتر به تكنولوژي و شيوه هاي نوين در جهت ارتقاء كيفي آموزش بيش از پيش احساس مي شود.و مديران و دست اندركاران خلاق در عرصه ي آموزش و پرورش بيشتر و سريع تر از ديگران موقعيت ها و ضرورت هاي جديد را در مي بايند و با فراهم كردن بسترهاي مناسب و استفاده از روش هاي نو به كشف و پرورش نيروهاي خلاق پرداخته و با ايجاد انگيزش هاي قوي براي كسب موفقيت ها و موقعيت ها ي ممتاز در امر آموزش تلاش مي كنند.

بديهي است كه اين مدرسه در جهت نيل به اهداف والاي فرهنگي به ابزاري كار آمد و موثر نيازمند است ودر همين راستا با بهره گيري از تلاش و تجربيات كارشناسان اقدام به ايجاد فضاي مناسب جهت آموزش و پرورش نموده است كه سالها تلاش و كوشش و...

ادامه ...
 دبستان و پیش‌دبستان پسرانه جوانه ها

اخبار

مقالات

دست ورزی مجازی : شبیه ساز تعاملی[1] همانطور که در مقاله ی «نقش دست ورزی در آموزش دوره دبستان» گفته شد، تمام روش های مختلف دست ورزی...

بیشتر