چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان !!!

چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان !!!

یکی از مهم ترین نعمت ها، نعمت تندرستی و سلامت است که می تواند در موفقیت انسان عاملی مهم باشد.

یک جامعه ،یک خانواده ، تنها زمانی قادر خواهد بود که راه ترقی و تکامل را طی کند که متشکل از افرادی سالم ، با ارزش و پاک باشد. با توجه به این مهم تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از نیاز ساختاری انسان بایستی مورد توجه همه افراد جامعه اعم از زن و مرد ، کوچک و بزرگ باشد. تربیت بدنی یک پدیده انسانی و یک ابزار موثر برای پرورش جسم و روح و ارتقاء فرهنگ و تربیت اخلاق است و می تواند زمینه ساز هویت ملی باشد.


بیشتر...