خلاصه اهداف درس رباتیک در دبستان پژوهش محور جوانه ها

هدف از آشنایی با رباتیک شناخت انواع قطعات الکتریکی و مکانیکی می باشد

در دوه اول آموزشی که شامل پایه های اول ، دوم و سوم می باشد

 

 در پایه اول آموزشی بستن پیچ ها و مهره های پلاستیکی به منظور قوی تر شدن دست و آشنایی با انواع قطعات میکانیکی مانند گیربکس ، چرخ و موتور صورت می گیرد 

 

در پایه دوم دانش آموزان این بار با پیچ و مهره های فلزی شروع به کار می کنند و دو ربات جرثقیل و تانک را می سازند.  که علاوه بر ساخت با مفاهیمی همچون قرقره ، کابل در جرثقیل آشنا می شوند . همینطور با مفاهیمی مانند موتور ، گیربکس و چرخ و... هم آشنا می شوند

 

در پایه سوم دانش آموزان ربات آتش نشان می سازند که در این ربات ساخت میکانیک کل ربات  ساخت برد ودسته های الکتریکی ربات با استفاده از لحیم کاری توسط دانش آموزان صورت می گیرد . یعنی دانش آموزان علاوه بر قطعات میکانیکی و آشنایی با بازوها با قطعات الکتریکی مانند مقاومت ، کلید ، برد و ... آشنا می شوند و شروع به لحیم کاری و هویه برد های کنترل خود می کنند.

در حین انجام کار با مفاهیمی مثل جریان ، اختلاف پتانسیل و انواع مدار های سری و موازی نیز آشنا می شوند