دپارتمان مشاوره و سنجش دبستان جوانه ها

دپارتمان مشاوره و سنجش دبستان جوانه ها

دپارتمان مشاوره و سنجش دبستان جوانه ها

دبستان پژوهش محور جوانه ها در راستای امر پرورش کودکان چه از لحاظ توانایی های رفتاری و اجتماعی و چه از لحاظ توانایی های ذهننی خدمات مشاوره ای متعددی را به خانواده ها ارائه می دهد. اعضای این دپارتمان عبارتند از:

1- سرکار خانم دولتی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2- سرکار خانم نییکنام کارشناس ارشد روانشناسی کودک 

3- سرکار خانم بیگی کارشناس ارشد مشاوره خانواده

4- سرکار خانم بلندی متخصص در زمینه استعدادیابی تحصیلی کودکان

5- سرکار خانم رضایی مشاور تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

 

خدمات این دپارتمان عبارت است از:

1- سنجش Iq و Eq متقاضیان ورود به مقطع ابتدایی

2- آموزش مهارت های زندگی و مهارت اندیشه ی فلسفی (p4c) به دانش آمورزان

3- مشاوره خانواده جهت حل ریشه ای مشکلات دانش آموزان

4- برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان پایه ششم جهت آمادگی ورود به مقطع متوسطه

5- برگزاری جلسات و کارگاه های آموزش خانواده با موضوعاتی مختلف تربیتی

 

شایان ذکر است اکثر خدمات ارائه شده توسط این دپارتمان برای مراجعه کنندگان خارج از مرکز آموزشی جوانه ها نیز رایگان می باشد.