کسب دو مدال نقره المپیاد کشوری علوم توسط دانش آموزان پایه چهارم دبستان جوانه ها در سال تحصیلی 98-1397

افتخار آفرینی دانش آموزان پایه چهارم دبستان جوانه ها در المپیاد کشوری علوم معما 98-1397

المپیاد علوم در سال تحصیلی جاری برای اولین بار در بین دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی (پایه های چهارم تا ششم) تحت عنوان معما (مسابقه علوم مبتکران ایران) برگزار گردید. در این دور از رقابت ها طی 3 مرحله از آبان ماه 1397 تا اردیبهشت 1398 دانش آموزان در شاخه علوم تجربی به رقابت پرداختند.

در پایان این دوره از رقابت ها، دانش آموزان امیرحسین سرخیل و مانی مسعود از دبستان جوانه ها توانستند در میان نفرات برتر پایه چهارم قرار گیرند و برنده مدال نقره این دور از رقابت ها گردند.

دبستان جوانه ها این موفقیت را به این دو دانش آموز عزیز تبریک گفته و توفیق مداوم را برایشان آرزومندیم.