شرکت دانش آموزان در جشنواره دستاوردهای دانش آموزی این سینا

شرکت دانش آموزان در جشنواره دستاوردهای دانش آموزی ابن سینا

شرکت دانش آموزان در جشنواره دستاوردهای دانش آموزی ابن سینا

چهارمین چشنواره دانش آموزی ابن سینا در روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه 98 با حضور بیش از 4000 دانش آموز در دانشگاه تهران برگزار شد.

6نفر از دانش آموزان کوشای دبستان جوانه ها در قالب گروه های 3 نفره در این جشنواره شرکت کردند ، نتایح این دوره از رقابت ها روزهای پایانی اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

مجموعه ی جوانه ها ، برای دانش آموزان عزیز " آریا ریاضتی ، علی مصطفایی ، سپهر کمایی ، پارسا خاتونی ، پارسا نجاتمندو بردیا سمیعی زاد" آرزوی موفقیت دارد.