ریاضیات کانگورو

برگزاری مسابقات کانگورو2019 در دبستان جوانه ها

برگزاری مسابقات کانگورو در دبستان جوانه ها

مسابقه و روز جهانی کانگورو هر سال در آخرین پنجشنبه فروردین در ایران برگزار می گردد. مسابقات کانگورو 2019 در 29 فروردین 1398 در ایران برگزار گردید.

دبستان جوانه ها به عنوان یکی از حوزه های برگزاری ، میزبان دانش آموزانی از مدراس غرب تهران بود. در این بین بسیاری از دانش آموزان دبستان جوانه ها موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند و جز %30 برتر شرکت کننده استان تهران قرار گرفتند که لیست آن به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام نام خانوادگی

پایه تحصیلی

1

کوروش کریمی

پایه اول

2

هیراد شمشیری

پایه اول

3

پارسا کنکانی

پایه دوم

4

پارسا شوشتری

پایه دوم

5

علیرضا قاسمی

پایه سوم

6

امیرحسین سرخیل

پایه چهارم

7

مانی مسعود

پایه چهارم

8

محمدعلی زینلی

پایه جهارم

9

بردیا سمیعی زاد

پایه پنجم

10

محمدطاها مصطفایی

پایه ششم

11

علی مصطفایی

پایه ششم

12

علیرضا حاجی بابایی

پایه ششم