تمدید مهلت ثبت آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

تمدید مهلت ثبت آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

 

تمدید مهلت ثبت آزمون ورودی مدارس تیزهوشان

بنابر اطلاعیه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، ثبت نام  مجدد آزمون  ورودی مدارس تیزهوشان از تاریخ 17 اسفند ماه 1398 لغایت 21 اسفندماه 1398 تمدید گردید.

داوطلبان جهت ثبت نام ، سامانه ی ثبت نام ، سنجش و پذیرش استعدادهای درخشان مراجعه کنند.