کادر غیردولتی جوانه ها

کادر غیردولتی جوانه ها

کادر مدرسه شما

کادر آموزشی  دبستان غیردولتی جوانه ها 
ردیف سمت نام و نام خانوادگی
1

مدیریت دبستان 

عبدالرضا غلامی  
2

 معاونت آموزشی

هدی دولتی
3

معاونت پرورشی

فاطمه قورچیان
4

مسئول IT

رسول غلامی
5

مشاور

معصومه محمدبیگی
6

آموزگار پایه پیش دبستانی

اکرم ملامحمدی
7

آموزگار پایه اول

فریبا رحیمی نژاد
8

آموزگار پایه دوم

اعظم غلامی
9

آموزگار پایه سوم

حمیده علی محمدی
10

آموزگار پایه چهارم

شهین صادقیان
11

آموزگار پایه پنجم

فاطمه اشراق
12

آموزگار پایه  ششم

بخشعلی مالک
13

مسئول آموزش های نوین و مونته سوری

عفت نیکنام
14

استاد برنامه نویسی

حسین کوثری
15

ورزش

 امیر شمسی